O czym trzeba wiedzieć, wybierając się do notariusza?

Wiele czynności prawnych musi zostać dokonanych w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy będzie skutkowało nieważnością dokonywanej czynności. Aby temu zapobiec, konieczna jest wizyta w kancelarii notarialnej. Kiedy jeszcze warto odwiedzić notariusza? Jak przygotować się do tej wizyty?

Kiedy do kancelarii notarialnej?

Przeniesienie własności nieruchomości, umowy większości spółek handlowych, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadków, intercyza i wiele innych. Co łączy te czynności? Wszystkie muszą mieć formę aktu notarialnego. Prawo bardzo dokładnie określa, które czynności wymagają takiej formy. Akt notarialny sporządza notariusz.Jednak zakres czynności dokonywanych przez notariusza jest o wiele szerszy. Może on poświadczyć dokument, spisać testament lub oświadczenie woli. Można mu także dać na przechowanie cenne przedmioty lub dokumenty. Kancelaria notarialna jest miejscem, w którym urzęduje notariusz. Jednak w uzasadnionych przypadkach może on dokonywać czynności notarialnych poza kancelarią.

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Kancelaria notarialna jest rodzajem urzędu, więc warto się do wizyty odpowiednio przygotować. Po wybraniu placówki najlepiej umówić się telefoniczne na wybrany termin i dowiedzieć się, jakie dokumenty w załatwianej sprawie będą niezbędne.Przed samą wizytą należy przygotować potrzebne dane i dokumenty. Zakres i rodzaj dokumentów będzie zależał od rodzaju sprawy załatwianej u notariusza. Warto też zapisać sobie na kartce pytania, dotyczące załatwianej sprawy, które chcemy zadać notariuszowi.Na wizytę koniecznie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, np. paszport.

Ile kosztuje notariusz?

Usługi świadczone przez notariusza są płatne. Za swoje czynności pobiera on taksę notarialną. Jej wysokość zależy od rodzaju wykonywanych czynności. Maksymalną wysokość honorarium szczegółowo określają przepisy. Notariusz nie może pobrać większej taksy niż maksymalna.Warto wiedzieć, że stawka zależy też od wartości mienia. Dlatego wybierając się na wizytę, trzeba wcześniej dowiedzieć się, ile będzie trzeba zapłacić za wykonane czynności. To jest szczególnie ważne przy załatwianiu spraw związanych z nieruchomościami czy czynnościami dotyczącymi spółek handlowych, ponieważ taksa może być dość wysoka.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy notariusz-bydgoszcz.com.pl.