Kto może zostać notariuszem?

Co roku wielu absolwentów prawa staje przed wyborem dalszej drogi swojego kształcenia. Młodzi prawnicy często decydują się na rozpoczęcie aplikacji, dzięki której mają szansę przygotować się do poszczególnych profesji. Jedną z najdłużej trwających praktyk (3 lata i 6 miesięcy) jest aplikacja notarialna, która pozwala na podjęcie pracy w zawodzie notariusza.

Jakie warunki musi spełnić osoba, która pragnie zostać notariuszem?

Podjęcie się profesji notariusza wiąże się nie tylko z uzyskaniem właściwego na to stanowisko wykształcenia, ale wymaga również posiadania nieskazitelnego charakteru i wysokiej etyki pracy. Rozpoczynając karierę w tym zawodzie, osoba musi korzystać w pełni z praw publicznych i ukończyć 26. rok życia.

Aby móc ubiegać się o mianowanie na notariusza, zwanego również rejentem, kandydat zobligowany jest ukończyć pięcioletnie studia prawnicze, odbyć aplikację notarialną oraz zdać kończący ją egzamin. Tylko wtedy absolwent może wystąpić do ministra sprawiedliwości o mianowanie go na powyższe stanowisko i wyznaczenie obszaru jego działania.

Obowiązki notariusza

Zakres obowiązków notariusza określa akt prawny, tzw. Prawo o notariacie z dn. 14 lutego 1991. Jako osoba powołana przez władzę państwową notariusz upoważniony jest do sporządzania aktów notarialnych, które nadają poszczególnym zapisom rangę dokumentów urzędowych. Poświadczenie umów powoduje, że ich strony mogą prawnie dochodzić swoich praw i racji.

Z pomocy notariusza najczęściej korzysta się podczas podpisywania umów deweloperskich, umów sprzedaży i kupna wartościowych przedmiotów, spisywania testamentów, prowadzenia spraw spadkowych oraz sporządzania intercyz. Warto podkreślić, że prawnik ten może również przyjąć na przechowanie ważne dokumenty lub papiery wartościowe.

W jaki sposób zarabia notariusz?

Zarobki notariusza opierają się na pobieraniu taksy notarialnej za poszczególne czynności notarialne. Maksymalna wysokość taksy określona jest prawnie, co zapobiega nadużyciom ze strony niektórych prawników. Od pobieranych opłat notariusz zobowiązany jest odprowadzić należyte podatki.

Wysokość taks notarialnych jest dość zróżnicowana. Drobne czynności, np. spisanie lub odwołanie testamentu to koszt kilkudziesięciu złotych. Opłaty towarzyszące aktom notarialnym umów opiewających na milionowe kwoty sięgnąć mogą nawet kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.

Notariusz to zawód zaufania publicznego, którego wykonywania może podjąć się jedynie wykształcona i rzetelnie podchodząca do wykonywanego przez siebie zawodu osoba. Konieczność mianowania rejenta przez ministra sprawiedliwości oraz regulacja jego obowiązków przez polskie prawo sprawia, że każdy notariusz jest prawnikiem godnym zaufania, który nie może odmówić pomocy swoim klientom.