Segmentyzacja marketingowych baz danych

Firmowa baza danych klientów to punkt wyjścia do realizacji wszelkiego rodzaju kampanii marketingowych, czy to w zakresie telemarketingu, czy mailingu. Niezależnie od tego, w jaki sposób zamierzamy promować dany produkt czy usługę, zawsze musimy posiadać określoną grupę docelową i dane klientów, do których ma trafić przekaz reklamowy. Dane takie gromadzone są w bazach, które warto poddać segmentyzacji. Na czym to polega i dlaczego się opłaca?

Na czym polega segmentyzacja baz danych?

Segmentyzacja czy też segmentacja to proces, który polega na podzieleniu bazy danych na – jak sama nazwa wskazuje – poszczególne segmenty. Podział ten odbywa się w oparciu o obrane wcześniej kryteria, które powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i planowanych kampanii marketingowych. Im bardziej rozbudowana baza i szczegółowa zawartość składających się na nią rekordów, tym więcej segmentów można wydzielić. Najczęściej mamy tu do czynienia z podziałem na cechy demograficzne, do których zaliczamy m.in. płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny, a także na pochodzenie geograficzne. Jedne z najprostszych podziałów to regionalizacja (podział wg lokalizacji) oraz segmentacja na klientów indywidualnych (B2C) i biznesowych (B2B). W dalszej kolejności bierze się pod uwagę informacje o wielkości obrotów i branży w przypadku firm, a także dane o zarobkach oraz informacje dotyczące sfery behawioralnej, związanej np. z zachowaniami czy preferencjami zakupowymi w przypadku klientów indywidualnych.

Dlaczego to się opłaca?

Wiemy już, że segmentacja to podział bazy danych klientów na segmenty składające się z rekordów o zbliżonych cechach. Dlaczego takie grupowanie danych jest ważne z marketingowego punktu widzenia?

Posiadając uporządkowane informacje na temat klientów, łatwiej wyłonimy grupę docelową i skutecznie trafimy do niej z przekazem reklamowym. – Odpowiada specjalista z portalu PanoramaDanych umożliwiającego korzystanie z rozbudowanych baz danych firm. – Segmentacja to zatem dobry sposób na szybszą, bardziej precyzyjną i przynoszącą lepsze efekty kampanię marketingową.

Dzięki podziałowi klientów na grupy o określonych cechach i preferencjach łatwiejsze będzie targetowanie kampanii przy jednoczesnej optymalizacji budżetu. Promowanie produktów i usług wśród osób lub firm, które faktycznie są nimi zainteresowane, pozwoli bowiem zredukować koszty całej akcji, a dodatkowo może przynieść wymierne korzyści w postaci zwiększenia sprzedaży. Pamiętajmy, że spersonalizowany przekaz to większa szansa na interakcję ze strony klienta.