Jak się przygotować do wizyty u notariusza?

Wiele czynności prawnych wymaga sporządzenia i podpisania aktu notarialnego. Dobrym przykładem jest choćby transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości. W takim przypadku umowa zawsze musi być spisana w formie aktu notarialnego. W tym celu udać należy się do kancelarii notarialnej. Warto wiedzieć, jak się do takiej wizyty przegotować.

Przed wizytą u notariusza

Celem wizyty w kancelarii notarialnej jest zawsze podpisanie aktu notarialnego. Zanim jednak do tego dojdzie, wcześniej notariusz musi taki akt sporządzić. Konieczne jest zatem wcześniejsze przesłanie do kancelarii wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania aktu notarialnego.

Po otrzymaniu wszystkich dokumentów Notariusz przygotowuje odpowiedni akt. Jeszcze przed spotkaniem ze stronami przesyłam im projekt sporządzonego aktu. Dzięki temu obie strony mogą się z nim wcześniej zapoznać i ewentualnie wskazać na konieczność wprowadzenia poprawek. Samo spotkanie przebiegać będzie wówczas szybciej i sprawniej.

Przebieg wizyty u notariusza

Akt notarialny zawsze musi być podpisany przez wszystkich zainteresowanych. Dlatego każda ze stron musi pojawić się w kancelarii notarialnej osobiście. Alternatywą jest pojawienie się pełnomocnika uprawionego do reprezentowania danej strony. Co jednak ważne, takie pełnomocnictwo także musi być wcześniej sporządzone w formie aktu notarialnego.

Spotkanie u notariusza zawsze zaczyna się od sprawdzenia tożsamości wszystkich stron. Oznacza to, że do kancelarii zabrać trzeba ze sobą dowód osobisty lub paszport. Następnie notariusz odczytuje cały akt notarialny, który wcześniej został już przygotowany. Jeśli okaże się, że zawiera jakieś błędy, należy na to zwrócić uwagę, a notariusz dokona stosownych poprawek. Jeśli akt nie budzi wątpliwości, wówczas po jego odczytaniu jest od podpisywany przez każdą ze stron.

Wydanie aktu notarialnego

Akt notarialny podpisywany jest najpierw przez wszystkie zainteresowane strony, a na koniec przez samego notariusza. Oryginalny akt notarialny pozostaje w kancelarii i przechowywany jest w archiwum. Z kolei każda ze stron otrzymuje wypis aktu notarialnego. Liczba egzemplarzy wypisu uzależniona jest od potrzeb każdej ze stron.

Na koniec wspomnieć trzeba jeszcze o kwestii poniesienia kosztów sporządzenia aktu notarialnego. To, kto opłaca taksę notarialną, zależy od stron podpisujących akt. Płatnik nie jest tu narzucony z góry.